Modernizacja połączenia drogowego Pieniążkowice – Piekielnik. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja połączenia drogowego Pieniążkowice – Piekielnik.

3 stycznia 2012

Modernizacja połączenia drogowego Pieniążkowice – Piekielnik polegająca na przebudowie odcinków dróg powiatowych K1663 Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km 4+089 – 11+864 oraz K1664 Harkabuz – Piekielnik w km 10+990 – 12+194.

Wartość całkowita inwestycji: 5 927 743,34 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 963 740,00 zł.

Udział Gminy Czarny Dunajec 1 500 000,00 zł.

CEL PROJEKTU:
 • znaczne zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • wprowadzenie oświetlenia ulicznego;

 • uzyskanie na całej długości remontowanego odcinka zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi chodników bądź pobocza:

  1. wykonanie nowego chodnika i modernizacja istniejącego,

  2. wyremontowanie poboczy;

 • podniesienie nośności drogi, likwidacja zwężeń, podniesienie parametrów odwodnienia:

  1. modernizacja odwodnienia drogi,

  2. poprawa jakości nawierzchni, jej prawidłowe wyprofilowanie oraz jej poszerzenie na łukach do normatywnej szerokości,

  3. wycinka, karczowanie krzewów;

 • przebudowa skrzyżowań;

 • wprowadzenie innych urządzeń bezpieczeństwa:

  1. zainstalowanie barier ochronnych,

  2. wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych,

  3. wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizacja istniejącego oznakowania pionowego,

  4. wykonanie zatok przystankowych oraz zatoki postojowej.

OKRES REALIZACJI:

 • maj 2011 r. - listopad 2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 15.04.2011 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • inwestycja zakończona i rozliczona.