Za zasługi dla obronności kraju. | Multimedia

Strona główna

Za zasługi dla obronności kraju.

29 września 2012
Za zasługi dla obronności kraju.
Za zasługi dla obronności kraju.
Za zasługi dla obronności kraju.
Za zasługi dla obronności kraju.
Za zasługi dla obronności kraju.

W dniu 28 września 2012 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Nowotarski Krzysztof Faber został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenie zostało przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej wydaną w dniu 1 sierpnia 2012 r. w uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Medale zostały nadane przez Ministra dziewiętnastu zasłużonym osobom z terenu Województwa Małopolskiego i wręczone przez Wojewodę Małopolskiego Andrzej Harężlak.