Konferencja w sprawie 'Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu' | Multimedia

Strona główna

Konferencja w sprawie 'Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu'

23 stycznia 2013
Konferencja w sprawie 'Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu'
Konferencja w sprawie 'Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu'
Konferencja w sprawie 'Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu'

W dniu 21 stycznia 2013 r. w sali obrad Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wspólnot Leśnych z terenu Powiatu Nowotarskiego. Głównym tematem spotkania było omówienie zasad gospodarowania w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (w oparciu o zapisy ustawy o lasach w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli). Poruszone zostały również sprawy bieżące a także omówiono planowane działania w zakresie sporządzania dokumentacji urządzeniowej.

Zgodnie z ustawą o lasach podstawowym dokumentem, który określa zasady gospodarowania w lasach prywatnych jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. Na zlecenie starosty wykonuje się go dla osób fizycznych będących posiadaczami lasu oraz dla wspólnot gruntowych. Pozostali posiadacze lasów dokumentację urządzeniową wykonują samodzielnie na własny koszt.

W czasie spotkania Starosta Krzysztof Faber poinformował zebranych o poczynionych staraniach w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na sporządzanie w/w dokumentacji. Dzięki staraniom Starosty pozyskano kwotę 200 tys. złotych, co stanowi połowę środków niezbędnych do objęcia dokumentacją urządzeniową lasów stanowiących własność Wspólnot Leśnych z terenu powiatu.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie o czym świadczyła ożywiona dyskusja oraz liczne pytania dotyczące gospodarowania w lasach oraz zasad funkcjonowania Wspólnot gruntowych. Odpowiedzi udzielał Starosta Nowotarski.

Starosta Krzysztof Faber ma nadzieję, że to spotkanie przyczyniło się do rozwiania wątpliwości jakie powstały wokół nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, po rozpoczęciu realizacji tego zadania przez służby Powiatu Nowotarskiego.