Uchwała Nr 147/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 147/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez  utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, przy ul. Nadwodniej 5 w Nowym Targu.