Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego podmiotu | Urząd

Strona główna