Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 22.04.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
22.04.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 24.02.2015.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 25.03.2015.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego Instruktora ds. bibliotek z pełnienia funkcji powiatowej na rzecz bibliotek powiatu nowotarskiego w roku 2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2014 Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Muzeum im. Władysława Orkana

w Rabce - Zdroju za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

 1. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
 3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 działalności Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 5. 12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek