Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 13.05.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
13.05.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 13 maja 2014 roku ( wtorek ) o godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju

dotyczącą sprawozdania z działalności jednostki za rok 2013.

 1. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.
 2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce - Zdroju dotyczącą sprawozdania z działalności jednostki za rok 2013.
 3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Muzeum
  im. Władysława Orkana w Rabce – Zdrój.
 4. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu dotyczącą sprawozdania z działalności jednostki za rok 2013.
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Klinowski