Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych i odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych | Urząd

Strona główna

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych i odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych

data wystawienia: 10.06.2019
status: zamknięte

Poniżej prezentujemy zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych i odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych.