USŁUGI SPOŁECZNE - ZA.272.16.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - ZA.272.16.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Nowy Targ, 05.03.2020r.

Znak sprawy: ZA.272.16.2020                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.16.2020          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

  1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi :

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

 

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a  do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Uprawnienia SEP” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży  elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b  do niniejszego Ogłoszenia

 

Całość dokumentacji w punktach poniżej:

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Informacja Administratora Danych Osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Umowa RODO
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
Pytanie, odpowiedź
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
13.03.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
13.03.2020
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 18.03.2020 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
18.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
18.03.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
2.04.2020
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
2.04.2020