Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoków, tymczasowych obiektów komunikacyjnych | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoków, tymczasowych obiektów komunikacyjnych

data wystawienia: 21.01.2021
status: zamknięte

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 

Kraków, dnia 20 stycznia 2021


KR.RUZ.4210.183.2020.MLP

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 20.01.2021 r., znak: KR.RUZ.4210.183.2020.MLP, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z/s w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwoleń wodnoprawych na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoków bez nazwy w zlewni potoku Kubanowskiego, potoku Kubanowskiego i potokach bez nazwy w zlewni rzeki Raby tymczasowych
obiektów komunikacyjnych, tj. przepustów o przekrojach kołowych oraz ich rozbiórkę po zakończeniu realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ”

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Małgorzata Owsiany
/Dokument podpisany elektronicznie/

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Małgorzata Owsiany - zastępca dyrektora
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoków, tymczasowych obiektów komunikacyjnych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Małgorzata Owsiany - zastępca dyrektora
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021