Odnowiona nawierzchnia w Kacwinie | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Odnowiona nawierzchnia w Kacwinie

30 kwietnia 2020
Zdjęcie 1

Firma Kiernia z Ratułowa zakończyła remont nawierzchni drogi prowadzącej przez Kacwin.

Nowa nakładka asfaltowa została położona na 580-metrowym odcinku drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin od boiska sportowego w kierunku kaplicy.

Remont prowadzony na powyższym odcinku polegał na:
- rozebraniu starej nawierzchni,
- wykonaniu frezowań,
- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- ułożeniu warstw z kruszyw naturalnych i łamanych,
- regeneracji nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych,
- wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- regulacji i przełożeniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
- regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 358 973,95 złotych brutto.

Tekst i fot.: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu