Sport jednoczy Polaków | Sport | Wiadomości

Strona główna

Sport jednoczy Polaków

15 października 2018
1

Powiat Nowotarski realizuje projekt,  mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 2018 r.  jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa – Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański.  Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna. 

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.

W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:

  1. Podróże kształcą- podróże łączą.
  2. Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski.
  3. Sport jednoczy Polaków.

We wrześniu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Podróże kształcą – podróże łączą” oraz w październiku rajd „Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski”.

Kolejne działanie projektu to „Sport jednoczy Polaków”, które będzie realizowane od 15 do 26 października 2018r. w Nowym Targu i Szaflarach.

Zajęcia zostaną przeprowadzone na basenach termalnych kompleksu „Termy Szaflary”, oraz w „Centrum Wspinaczkowym TOP” w Nowym Targu .

Na ściance wspinaczkowej odbędzie się cykl 2 godzinnych zajęć, zajęcia będą rozłożone na 4 dni, a w każdym z nich będą uczestniczyć 2 grupy.

Basen obejmował będzie zajęcia z hydroterapii połączone z nauką pływania, aqua aerobikiem i pierwszą pomocą przez 4 dni po 2 grupy przez 2,5 godziny każda grupa.

Zaznaczyć należy, że w liczbę uczestników wliczeni są opiekunowie, ze względu na stopień niepełnosprawności i przepisy o bezpieczeństwie osób biorących udział w zajęciach.

Celem głównym działania jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu nowotarskiego ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólną aktywność rekreacyjno-sportową.

W sumie, w całym przedsięwzięciu będzie uczestniczyć ok. 300 osób niepełnosprawnych, które nie tylko nabędą nowe umiejętności ruchowe, ale przede wszystkim pokażą całemu społeczeństwu, że każdy może czynnie uczestniczyć w rekreacyjnych sportach, których ideą nie jest wynik, ale aktywność. Inicjatywa ta niesie za sobą nieocenione korzyści dla szeroko rozumianego środowiska, które dzięki takim działaniom uczy się empatii, tolerancji i zrozumienia. Impreza ta będzie znakomitą lekcją integracji, biorąc pod uwagę rożnego rodzaju dysfunkcje uczestników wynikające z niepełnosprawności.

Duży nacisk położony będzie nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie podejmowanych działań, ale także na wdrożenie do stosowania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych osoby niepełnosprawne będą mogły uświadomić sobie i otoczeniu, że mimo różnego rodzaju dysfunkcjom można czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz pokazać, że wszystko jest możliwe, ale trzeba o to walczyć z takim zaangażowaniem, z jakim robili to Polacy 100 lat temu odzyskując dla nas niepodległość.

Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.