Mam zawód. Mam fantazję | Informacje | Wiadomości

Strona główna

Mam zawód. Mam fantazję

14 grudnia 2011
Mam zawód. Mam fantazję

Mam zawód. Mam fantazję


Uczniowie szkół z województwa małopolskiego, biorący udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – laureaci konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych – zostali wyróżnieni podczas I Gali Kształcenia Zawodowego. Odbyła się 7 grudnia w siedzibie firmy Comarch S.A. w Krakowie. Nagrody wręczali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, i Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran oraz Wiceprezes Comarch S.A. Zbigniew Rymarczyk.

W gali brał udział członek Komitetu Sterującego projektu Bogusław Waksmundzki – urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego.

Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję” zorganizowano po raz pierwszy. Zadaniem uczestników była prezentacja zajęć realizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w kontekście korzyści płynących z uczestnictwa
w projekcie, z nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi w ramach ww. projektu.

Rywalizacja w premierowej edycji obejmowała cztery kategorie. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie plakatu, wykonanie fotografii, nakręcenie filmu bądź przygotowanie inscenizacji kabaretowej.W kategorii film II miejsce za pracę "Spełnione marzenia" otrzymali uczniowie Paweł Regiec, Sylwester Bednarczyk, opiekun Krystyna Osowska, Zespółu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku.

Najlepsze prace konkursowe można zobaczyć na stronie www.zawodowa-malopolska.pl.

Wyróżnieni zostali także uczestnicy projektu, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach.

Podczas Gali uhonorowani zostali także przedsiębiorcy i przedstawiciele szkół wyższych, którzy – pracując w zespołach branżowych – włączyli się w modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” to największy wojewódzki projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany we wszystkich powiatach regionu. Z finansowanych z jego ramach kursów i szkoleń dających możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych skorzysta, jak się szacuje, około 37 tysięcy uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Działania w ramach projektu prowadzone będą do roku 2014. Ich koszt to ok. 140 mln zł.