Pielgrzymki Jana Pawła II pod Tatrami w Polsce i na Słowacji. | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Pielgrzymki Jana Pawła II pod Tatrami w Polsce i na Słowacji.

2 stycznia 2012
Promocja albumu pt.Jan Paweł II pod Tatrami
Promocja albumu pt.Jan Paweł II pod Tatrami (1)
Promocja albumu pt.Jan Paweł II pod Tatrami (2)
Promocja albumu pt.Jan Paweł II pod Tatrami (3)
Promocja albumu pt.Jan Paweł II pod Tatrami (4)

Wartość projektu: 245 607,96 zł.,

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa: 176 564,00 zł.

Okres realizacji: 01/09/2009- 30/06/2010

W ramach mikroprojektu pt. Pielgrzymki Jana Pawła II pod Tatrami w Polsce i na Słowacji współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu "Tatry” zrealizowana została publikacja albumu pod tym samym tytułem oraz zorganizowana promocja albumu.

Publikacja została wydana przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Album prezentuje apostolskie podróże Jana Pawła II do miejsc położonych wokół Tatr. Na blisko 200 fotografiach przedstawione zostały pielgrzymki papieskie w Nowym Targu, Lewoczy, Zakopanem, Ludźmierzu i Starym Sączu. II.