Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych

7 stycznia 2015
Logo

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 427 694,92 zł.

Otrzymana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 291 078,27 zł.

CEL ZADANIA:

 • zapewnienie trwałości lasów

 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi

 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

 • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 • przeprowadzenie przetargu;

 • wykonanie dokumentacji urządzeniowej (opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Spytkowice, Raba Wyżna oraz miasto i gmina Rabka-Zdrój o powierzchni ok. 9510 ha);

 • nadzór Starostwa nad wykonaniem UPUL;

 • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie;

 • zarządzenie projektem i jego rozliczenie.

OKRES REALIZACJI:

 • 10.02.2014 r. - 10.12.2014 r.

STAN REALIZACJI:

 • 15.07.2014 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego

 • zadanie zrealizowane i rozliczone.