Kreowanie markowych produktów turystycznych w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning. | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Kreowanie markowych produktów turystycznych w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning.

2 stycznia 2012
Kreowanie markowych produktów turystycznych w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning.
Konferencja na podsumowanie projektu 19.11 (2)
Konferencja na podsumowanie projektu 19.11 (3)
Konferencja na podsumowanie projektu 19.11 (4)
Konferencja na podsumowanie projektu 19.11 (5)

Wartość projektu: 191 682,60 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 894,02 zł.

Projekt nr MRPO.08.02.00-12-104/08
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.2: Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

CEL PROJEKTU:
 • wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym
  i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Powiatu Nowotarskiego w europejskiej sieci współpracy Town Twinning.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Małopolska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy zagraniczni: Portugalia – Miasto Estriol oraz Mira Sintra; Estonia – Miasto Rouge; Bułgaria – Miasto Sofia; Słowacja – Miasto Stara Lubovna; Finlandia – Miasto Vesilahti.

Projekt polegał na animowaniu pracy sieci poprzez organizację spotkań, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników.

DZIAŁANIA:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji atrakcji turystycznych – przygotowanie materiałów na warsztaty strategiczne;

 • przygotowanie przez partnerów prezentacji multimedialnych oraz przesłanie ich do koordynatora projektu;

 • stworzenie podstrony internetowej;

 • przygotowanie realizacji przedsięwzięcia w Polsce – program pobytu, zakwaterowanie, umowy z wykładowcami i trenerami, druk materiałów konferencyjnych i warsztatowych;

 • realizowanie przedsięwzięcia w Polsce - przeprowadzenie: konferencji, warsztatów strategicznych, podróży studyjnych, spotkań roboczych określających przyszłe kierunki działania sieci;

 • opracowanie Strategii Rozwoju Markowych Produktów Turystycznych;

 • opracowanie tekstu do katalogu produktów turystycznych i przetłumaczenie go na języki narodowe partnerów projektu;

 • wykonanie zdjęć do katalogu produktów turystycznych;

 • druk katalogu produktów turystycznych;

 • rozprowadzenie katalogu produktów turystycznych;

 • rozprowadzenie katalogu produktów turystycznych wśród partnerów projektu

OKRES REALIZACJI:
 • 02.02.2009 r. - 29.10.2009 r.

STAN REALIZACJI:

 • 05.06.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 16.11.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie;

 • 10.03.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach 05-07.01.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.