Ze statystyką za pan brat | Multimedia

Strona główna

Ze statystyką za pan brat

10 czerwca 2013
"Ze statystyką za pan brat"
"Ze statystyką za pan brat"
"Ze statystyką za pan brat"

Konkurs „ZE STATYSTYKĄ ZA PAN BRAT” organizowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki 2013. Honorowy patronat nad konkursem objął StatSoft Polska.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, interpretacji danych zawartych w Banku Danych Lokalnych, publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć stosowanych w statystyce publicznej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie napisać pracę – na jeden z 3 podanych do wyboru tematów:


  1. Statystyczny obraz mieszkańca według Narodowego Spisu Powszechnego –w oparciu o „Raport z wyników w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”;

  2. Rynek pracy w mojej okolicy –w oparciu o dane zawarte w Banku Danych Lokalnych (Rynek Pracy i Wynagrodzenia i świadczenia społeczne);

  3. Przedsiębiorczość w powiecie – w oparciu o dane zawarte w Banku Danych Lokalnych (Podmioty gospodarcze).


Drużyna z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce szkoły wybrała temat nr 1.

Laureatami Konkursu „Ze statystyką za pan Brat” dla szkół ponadgimnazjalnych zostali uczniowie z następujących szkół:

  • Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce- Bernadetta Warzeszak i Barbara Flaszczyńska z kl. I B LO

  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie

Rozdanie nagród odbyło się w dniu 5 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Krakowie (ul. K. Wyki 3). Laureatki otrzymały tablety marki ,,Samsung”.


Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce-