Urząd bliżej młodzieży. | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Urząd bliżej młodzieży.

18 października 2012

W dniu 17 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu, którego tematem było zaprezentowanie zasad działania administracji publicznej na przykładzie Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Spotkanie rozpoczął Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Grzegorz Watycha, krótko przedstawiając zasadność funkcjonowania samorządów lokalnych oraz zachęcając zebraną młodzież do zadawania pytań. Następnie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wojciech Krauzowicz zaprezentował zakres działania wydziału, omówił jak można uzyskać pozwolenie np. na wycinkę drzew. Przedstawił także osiągnięcia wydziału, który dba o ochronę środowiska, oraz obecnie realizowane projekty.

Zainteresowanie z jakim spotkała się prezentacja i omówione tematy pokazuje potrzebę organizacji tego typu prelekcji w celu przybliżenia młodzieży zasad działania urzędów publicznych oraz sposobu załatwiania spraw.