Stulecie Bursy Gimnazjalnej. | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Stulecie Bursy Gimnazjalnej.

15 października 2012
„Przeszłość - jest to dziś”


W dniach 11 oraz 12 października 2012 r. uczniowie I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu uczestniczyli w obchodach jubileuszu 100–lecia Bursy Gimnazjalnej oraz 20-lecia wznowienia działalności Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej. Czwartek był dniem, w którym odbywały się wykłady poświęcone roli Bursy Gimnazjalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz funkcjonowaniu szkolnictwa średniego na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (wyniki swoich badań zaprezentowali m.in. mgr Katarzyna Drożdż, dr Andrzej Niedojadło, mgr Arkadiusz Stanisław Więch).


Podczas konferencji dr Krzysztof Haptaś oraz dr Olena Duć – Fajfer wygłosili wykłady na temat historii Burs Gimnazjalnych w Mielcu oraz Gorlicach. Natomiast historia nowotarskiej bursy oraz jej wychowanków została przybliżona przez mgra Roberta Kowalskiego oraz mgra Jacka Waksmundzkiego.


Z kolei w piątek miała miejsce kulminacja obchodów 100-lecia Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego. W tym dniu w auli „Goszczyńskiego” zgromadzili się działacze Towarzystwa oraz zaproszeni goście, między innymi: delegacje powiatu oraz władz oświatowych, burmistrz miasta Nowego Targu oraz przedstawiciele duchowieństwa. Po oficjalnych przemówieniach uczniowie zaprezentowali program słowno – muzyczny pt. Dwa w jednym. Historia Bursy po góralsku. Historia bursy nierozerwalnie związana była z historią gimnazjum, a później liceum. Niemniej jednak, życie w bursie, a po wojnie w internacie, choć podporządkowane wymogom stawianym przez liceum, miało swój własny rytm i swoje własne, niezapomniane miejsca m. in. „izolatkę”, „uczelnię”, „kosmos” .


Z kolei do tych dawnych, niezapomnianych, a teraz już miejsc nie do poznania, przeniosła byłych wychowanków bursy i internatu oraz działaczy TBG wystawa historyczna pt. Z dziejów Bursy Gimnazjalnej w dokumencie i fotografii utrwalone 1904 – 2012 .

Stuletnia historia Bursy Gimnazjalnej została przybliżona uczestnikom, którzy mogli przekonać się jak bardzo aktualne są słowa Cypriana Norwida:Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:

(...)

Nie jakieś tam coś, gdzieś,

Gdzie nigdy ludzie nie bywali!...
Tekst: Maria Ciężobka