Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu | Multimedia

Strona główna

Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

24 stycznia 2013
Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

W dniu 23 stycznia 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe, na które zaproszono rodziny mieszkańców Domu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni Goście: Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego – Maciej Jachymiak, Wójt Gminy Szaflary – Stanisław Ślimak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach – Helena Gach oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu – Aneta Wójcik.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. odprawioną w kaplicy Domu, której przewodniczył ksiądz Ryszard Gaweł. Kapelan w homilii podziękował wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Smrek” za ich poświęcenie i trud codziennej pracy. Podkreślił, że każdy człowiek, a tym bardziej mieszkaniec domu pomocy społecznej, ma prawo do godnego życia.

Po zakończonej Mszy Św. nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu pod kierunkiem Elżbiety Poniedziałek i Marii Lichaj. Dzieci i młodzież przedstawiły jasełka, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” Agaty Domalik, podczas którego podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a w szczególności Staroście i Wicestaroście Powiatu Nowotarskiego oraz Wójtowi Gminy Szaflary, którzy pomimo licznych obowiązków znaleźli czas na spotkanie z mieszkańcami. Dyrektor wyraziła wdzięczność władzom Powiatu za zaangażowanie i wsparcie finansowe przeznaczone na podnoszenie standardu jakości świadczonych przez Dom usług. W przemówieniu przedstawiono efekty współpracy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, które czynnie wspiera prace remontowe prowadzone na terenie placówki. Wynikiem wspólnych działań w roku 2011 wyremontowano 7 łazienek w pawilonie 'A' oraz przeprowadzono remont pionów głównych instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zakupiono także 4 łóżka rehabilitacyjne dla mieszkańców, których stan zdrowia wymaga szczególnej opieki i pielęgnacji. Natomiast w ubiegłym roku dokonano wymiany nawierzchni drogi przeciwpożarowej, remontu chodnika oraz wyremontowano kolejne 8 łazienek w pawilonie 'A'. Dodatkowo pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup 16 łóżek rehabilitacyjnych, które pozwolą na zwiększenie komfortu życia osobom obłożnie chorym i udogodnią pracę personelowi opiekuńczemu. Zadania te udało się zrealizować dzięki nakładom finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz dzięki dotacjom uzyskanym z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie głos zabrał Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Wójt Gminy Szaflary Stanisław Ślimak, którzy podziękowali za zaproszenie i owocną współpracę.

Uroczyste łamanie się opłatkiem i składanie życzeń zakończyło część oficjalną spotkania, po której mieszkańcy i zebrani goście zasiedli do wspólnego świątecznego obiadu. Wspólne rozmowy, radość i uśmiechy przeplatały się ze śpiewaniem kolęd oraz pastorałek góralskich. Rodzinna atmosfera tego uroczystego Spotkania ożywiła Dom i sprawiła mieszkańcom wiele przyjemności.


Tekst i zdjęcia: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu