Konferencja dotycząca realizacji projektu „Nowotarski – nowatorski”. | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja dotycząca realizacji projektu „Nowotarski – nowatorski”.

5 listopada 2012
W dniu 26 października 2012 r. w Siedzibie Biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyła się przygotowana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu konferencja p.t. „Budżetowanie zadaniowe – nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenia Powiatu nowotarskiego”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V: Dobre rządzenie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatów: brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, krakowskiego, oświęcimskiego, ropczycko – sędziszowskiego, suskiego i tatrzańskiego. Licznie reprezentowane były również podhalańskie gminy oraz jednostki Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Na spotkaniu obecny był również poseł Edward Siarka.

Konferencję otworzył Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, który przybliżył zebranym ideę realizacji projektu, którego głównym celem jest poprawa jakości dostępu do usług świadczonych przez starostwo nowotarskie poprzez usprawnienie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego z wykorzystaniem dedykowanej metodyki oraz aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie projektami. W ramach wdrażania systemu zarządzania projektami między innymi przeprowadzono szkolenia z zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami, a także opracowano „Ocenę orientacji zadaniowej i projektowej samorządu”.

Kolejno w swoich prezentacjach pracownicy Starostwa Powiatowego przedstawili, w jaki sposób udział w projekcie przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyczynił się do zmian organizacyjnych urzędu, do inwentaryzacji zadań realizowanych przez powiat tzw. procesów, do opracowania karty usług publicznych świadczonych przez Starostwo. Największe zmiany realizacja projektu „Nowotarski – nowatorski” wywołała w podejściu do planowania i monitoringu budżetu Starostwa, w którym obecnie podczas planowania każdego zadania należy wskazać mierzalne rezultaty jego realizacji, o czym poinformowała zebranych w swojej prezentacji p.t. „Planowanie i monitoring budżetu w orientacji zadaniowej” Skarbnik Powiatu Katarzyna Machaj.

Natomiast na konieczność zmiany w kierowaniu działalnością jednostek samorządu terytorialnego poprzez wykorzystanie do tego celu metodologii zarządzania projektowego położyli nacisk w swoich wystąpieniach zaangażowani w realizację projektu konsultanci pan Jacek Strojny i pan Krzysztof Witkowski.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się również z systemem do zarządzania projektami i przedsięwzięciami t.j. opracowanym na indywidualne zamówienie starostwa programem komputerowym, który służy między innymi do planowania budżetu oraz umożliwia obliczanie nakładów na realizację poszczególnych zadań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przedstawionymi na konferencji prezentacjami poszczególnych prelegentów, które zostały zamieszczone na stronie www.nowotarski.pl w zakładce Fundusze Europejskie.