Powiatowy Konkurs na Plakat Promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą | Kalendarium

Strona główna

Powiatowy Konkurs na Plakat Promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą

Termin
11 września – 10 października 2018
Zdjęcie 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Nowotarskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie plastycznym na plakat i hasło promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Starosta Nowotarski.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu.

Jego celem jest  propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz budowanie pozytywnego wizerunku opieki zastępczej i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Dla nauczycieli/opiekunów/prowadzących upominki.

Regulamin konkursu oraz oświadczenie w załącznikach.