IX Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski | Kalendarium

Strona główna

IX Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski

Termin
20 marca 2018
Zdjęcie 1

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Tischnerowskim, w ramach którego odbędą się konkurs literacki i plastyczny. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w  szkole w Ratułowie  20 marca (wtorek) 2018 roku o godzinie 10:00.

 

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki

 

Cele Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego:

 1. Popularyzacja postaci ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży.
 2. Upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. prof. Józefa Tischnera.
 3. Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości.
 4. Kształcenie umiejętności tworzenia tekstu literackiego.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego:

 1. Konkurs  jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu  całej Polski .
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
  • klasy I – III szkoła podstawowa,
  • klasy IV – VII,
  • klasy II – III gimnazjum.

3. Zasady uczestnictwa:

 •  Praca nie powinna przekraczać 2 stron (Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5),
 • Zastosowanie zasad konstrukcji wywiadu,
 • Prace odręczne mogą być dopuszczone do konkursu, jeśli będą czytelne dla jury,
 • Kryteria oceny: trafność i poprawność ukazania tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, celowość oraz jakość zadawanych pytań oraz forma wizualna.
 1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace  w każdej kategorii.

Prosimy o opatrzenie prac literackich  następującymi informacjami:

 • Tytuł pracy,
 • Imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa,
 • Imię i nazwisko opiekuna,
 • Nazwa, adres i telefon placówki.
 1. Prace należy przesłać do 12 marca 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie

Ratułów 159

34 – 407 Ratułów

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 2.  Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
 3. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole, dnia 20 marca (wtorek) 2018 roku, o godzinie 10:00, podczas obchodów  Dnia Patrona Szkoły.

 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Malowanie na szkle

W związku z X Rocznicą nadania imienia ks. Prof. Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w tegorocznym konkursie proponujemy wszystkie dotychczasowe tematy do wyboru:

 1. Święci na każdy dzień;
 2. Bajki, baśnie, legendy;
 3. Kwiaty polskie;
 4. Moja „Mała Ojczyzna”;

 

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni artystycznej oraz zgłębianie techniki malowania na szkle.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
 • Klasy 0 – III szkoła podstawowa,
 • Klasy IV – VII szkoła podstawowa,
 • Klasy II – III gimnazjum

     3. Szkoła może przesłać maksymalnie po 3 prace na szkle w każdej kategorii.

     4. Praca musi być opisana na odwrocie w prawym, dolnym rogu:

 • Imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna,
 • Nazwa, adres i telefon placówki

     5. Prace należy oprawić w ramy lub anty-ramy.

Termin nadsyłania prac do 14 marca 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa

Im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie

34- 407 Ratułów 159

 1. Prace można odebrać w dniu ogłoszenia wyników.
 2. Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
 3. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w naszej szkole dnia 20 marca  2018 roku o godzinie 10:00.

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.

 

Patronat nad konkursami obejmują:

 • Edward Siarka – Poseł na sejm RP,
 • Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowatorskiego,
 • Ks. Janusz Rzepa – Proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Miętustwie.
 • Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu,

Współorganizatorzy:

 • Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,
 • Gminna Komisja  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu,
 • Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.