Wydział Organizacyjny | Urząd

Strona główna

Wydział Organizacyjny

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje1.10 (Parter), 1.14 (Parter), 2.31 (I piętro), 4.20 (III piętro), 4.44 (III piętro), 4.19 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 31
E-mail
Naczelnik wydziału
Robert Bełtowski
Pracownicy
Anna Chełmecka
Weronika Ciągwa
Aneta Domagała
Justyna Gątkiewicz
Joanna Kijak
Beata Kozioł-Maksymiak
Katarzyna Krupa
Józef Orzeł
Beata Sięka - pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnychtelefon: (18) 266 13 34
e-mail:
Anna Waśniowska
Maciej Wiercioch

Zadania


Zakres działania Wydziału Organizacyjnego:


1. Obsługa skarg i wniosków

1.1. Przygotowanie odpowiedzi na skargę lub wniosek

1.2. Udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek

2. Badanie satysfakcji klientów

3. Zarządzanie personelem

3.1. Doskonalenie zawodowe

3.1.1. Monitoring kompetencji

3.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

3.1.3. Przygotowywanie planu szkoleń

3.2. Motywowanie

3.2.1. Badanie poziomu zadowolenia pracowników

4. Występowanie o nadanie odznaczeń

5. Koordynacja działań w zakresie dokonywania ocen pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

5.1. Monitorowanie terminów ocen pracowników

5.2. Prowadzenie ewidencji terminów ocen

6. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze, w tym na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

7. Opisy stanowisk pracy

8. Organizacja służby przygotowawczej

9. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

10. Prowadzenie przeglądów warunków pracy i ppoż.

11. Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych

12. Obsługa praktyk zawodowych

13. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej

14. Obsługa świadczeń z ZFŚS dla Starostwa Powiatowego

15. Obsługa sekretariatu Starostwa

16. Obsługa Zarządu Powiatu

17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

18. Przygotowywanie spotkań i narad

19. Bieżąca obsługa biurowa Przewodniczącego Rady i zastępców

20. Obsługa sesji Rady Powiatu

21. Obsługa posiedzeń komisji Rady Powiatu

22. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

23. Prowadzenie spraw w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

24. Prowadzenie spraw w zakresie składania oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Nowotarskiego

25. Przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty

26. Prowadzenie archiwum zakładowego

26.1. Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi dotycząca wsparcia merytorycznego, doradztwa i szkoleń w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

27. Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu

28. Opracowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji Starostwa

29. Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników Starostwa