Wydział Inwestycji | Urząd

Strona główna

Wydział Inwestycji

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje4.06 (III piętro), 4.08 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 18
E-mail
Naczelnik wydziału
Marcin Filas
Pracownicy
Zuzanna Gil
Andrzej Siuty

Zadania


Zakres działania Wydziału Inwestycji:


1. Przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych (usługi i roboty związane z procesem budowlanym), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu

1.1. Sporządzanie umów na w/w zamówienia

2. Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych

2.1. Planowanie zadań remontowych i inwestycyjnych

2.2. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych

2.3. Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych w okresie gwarancyjnym