Wydział Finansowo - Księgowy | Urząd

Strona główna

Wydział Finansowo - Księgowy

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje4.24 (III piętro), 4.25 (III piętro), 4.26 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 66
E-mail
Naczelnik wydziału
Monika Surowiak
Pracownicy
Małgorzata Czubernat
Danuta Filipek
Sylwia Franczak
Marzena Haber
Katarzyna Milaniak
Sławomir Pawlak
Maria Siarkiewicz
Iwona Skiciak
Anna Słowakiewicz
Aneta Stasiak

ZadaniaZakres działania Wydziału Finansowo - Księgowego:1. Zarządzanie mieniem

1.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi

1.1.1. Prowadzenie rejestrów środków trwałych

2. Zarządzanie płynnością finansową Starostwa

2.1. Przygotowywanie planów płynności finansowej

2.2. Bieżąca analiza wydatków i wpłat

2.3. Zarządzanie zobowiązaniami

2.4. Zarządzanie należnościami

3. Obsługa finansowo - księgowa

3.1. Obsługa księgowa Starostwa

3.1.1. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Starostwa

3.1.2. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków Starostwa

3.1.3. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Starostwa

3.2. Obsługa finansowa Starostwa

3.2.1. Kontrola finansowa

3.2.2. Obsługa Kasy

3.2.3. Obsługa rachunku bankowego

3.2.4. Rozliczenia finansowe