Uchwała Nr 92/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 92/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r.

28 lutego 2019

w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem Powiatu Nowotarskiego do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i przygotowania projektu pod nazwą” „Wiedza i kompetencje nie maja granic” przez powiatową jednostkę organizacyjną: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.