Uchwała Nr 90/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 90/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r.

28 lutego 2019

w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem Powiatu Nowotarskiego do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i przygotowania projektu pod nazwą” Europejskie społeczeństwa cyfrowe” przez powiatową jednostkę organizacyjną: Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.