Uchwała Nr 88/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 88/II/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 lutego 2019r.

28 lutego 2019

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.