Uchwała Nr 627/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 grudnia 2019r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 627/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 grudnia 2019r.

5 grudnia 2019

w sprawie wdrożenia projektu pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.