Uchwała Nr 623/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 grudnia 2019r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 623/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 grudnia 2019r.

4 grudnia 2019

w sprawie wdrożenia projektu pod nazwą: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.