Uchwała Nr 615/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3grudnia 2019r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 615/XI/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3grudnia 2019r.

4 grudnia 2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r. całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”.