Uchwała Nr 413/VIII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 413/VIII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 sierpnia 2019r.

22 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia aneksu nr 22 do umowy pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczawnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.