Uchwała Nr 410/VIII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 410/VIII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 sierpnia 2019r.

22 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia aneksu nr 1/2019 do porozumienia nr 7/18 z dnia 17 października 2018r. zawartego pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Powiatem Nowotarskim w sprawie umieszczenia małoletniej w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie ponoszonych przez Powiat Nowotarski.