Uchwała nr 400/VIII/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku | Urząd

Strona główna

Uchwała nr 400/VIII/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku

8 sierpnia 2012

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w km 9+444,00 do km 9+907,20 – przebudowa mostu na rzece Skawa w km 89+307,00 w miejscowości Spytkowice, w ciągu drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w km 9+600,00”.