Uchwała Nr 373/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lipca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 373/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lipca 2019r.

8 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) poprzez wyrażenie gotowości realizacji projektu pod nazwą „Granice języka – granicami świata” przez powiatową jednostkę organizacyjną” Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.