Uchwała Nr 352/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 lipca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 352/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 lipca 2019r.

19 lipca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr 159/IV/2018 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego jako Partnera Projektu do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 i przygotowania projektu pn.” Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13” przez powiatową jednostkę organizacyjną: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.