Uchwała Nr 350/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 lipca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 350/VII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 lipca 2019r.

19 lipca 2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu.