Uchwała Nr 188/IV/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 kwietnia 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 188/IV/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr 452/XI/2016 Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem Powiatu Nowotarskiego do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, priorytet 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przygotowaniem projektu pn. „CEZHRANIČNÝ  GYMNAZIÁLNY KLASTER  G14” przez powiatową jednostkę organizacyjną: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce .