Uchwała Nr 154/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 154/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i przygotowanie projektu pod tytułem: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gm. Jabłonka i Podsarnie, gm. Raba Wyżna w km 3+085,00 do km 5+237,00 Powiat Nowotarski” przez powiatową jednostkę organizacyjną: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14.