Uchwała Nr 153/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 153/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i przygotowanie projektu pod tytułem: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa – budowa chodnika w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 – 11+765,00 oraz w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+904,20 – 21+445,40przez powiatową jednostkę organizacyjną: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14.