Uchwała Nr 149/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 149/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.