Uchwała Nr 148/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 148/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu  poprzez  utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.