Uchwała Nr 140/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 140/III/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2019r.

25 marca 2019

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa DW 958 Chabówka- Zakopane, zadanie 1” odcinek 10A od km 4+010,00 do km 3+135,00.