Ważne adresy i telefony | Urząd

Strona główna

Ważne adresy i telefony

Ważne adresy i telefony:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

tel. 22 556 08 00

http://www.uokik.gov.pl/

Bezpłatna infolinia konsumencka pod nr: 800 889 866

Centrum e-porad: http://www.porady@dlakonsumentow.pl

Delegatura UOKiK w Krakowie

plac Szczepański 5

31 – 011 Kraków

tel. 12 422 96 16, 012 421 75 79

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01 – 211 Warszawa

tel. 22 534 91 90

http://www.uke.gov.pl

Delegatura UKE w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12

30 – 015 Kraków

tel. 12 634 00 84

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

tel. 0801 900 853, 22 534 91 74

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 487 55 70

http://www.ure.gov.pl

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Infolinia 22 244 26 36, nr fax: 22 378 12 93

http://drr@ure.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Żelazna 59

00 – 848 Warszawa

tel. 22 520 74 35, 22 520 74 36, 22 520 74 37

http://www.ulc.gov.pl

Delegatura Południowa ULC

ul. Dzielskiego 2, p. 21

31 – 465 Kraków

tel. 12 412 73 66

Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”

Ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

http://www.przyjaznelatanie.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

plac Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

tel. 22 556 01 18

http://www.konsument.gov.pl

Federacja Konsumentów

ul. Kapelanka 54

30 - 347 Kraków

tel. 12 422 64 62

Godziny, w których oddział urzęduje:

poniedziałek 15.30-18.00, wtorek 8.00-18.00, środa 11.00-18.00

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Marcina Kasprzaka 49

01 – 234 Warszawa

tel. 22 634 06 68

http://www.skp.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00 – 380 Warszawa

tel. 22 486 84 00

http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Rzecznik Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27

http://www.rzu.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00 – 450 Warszawa

tel. 22 583 66 00

http://www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

Tel. 22 551 77 00

http://www.brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich w Krakowie

ul. Basztowa 22

31- 156 Kraków

Dyżury w drugi poniedziałek miesiąca,

pokój 122 w godzinach od 10.00 - 16.00

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. 22 532 - 82 - 50

Bezpłatna infolinia: tel. 800 - 190 – 590

http://www.bpp.gov.pl/

Rzecznik Praw Kursanta

ul. Bł. Królowej Jadwigi 39/2

70 – 307 Szczecin

tel. 22 490 77 30

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Punkt Obsługi Ubezpieczonego, Dział Skarg i Wniosków

ul. Batorego 24

31-135 Kraków

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=40

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

ul. Wiślna 3

31 – 007 Kraków

tel. 12 422 66 22, 12 422 10 90

http://www.ihkrakow.internetdsl.pl

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Krakowie

ul. Gazowa 15

31-752 Kraków

tel. 12-430-70-46, 12-644-09-35
fax: 12-460-69-96, 12-684-39-99
e-mail: pssekrakow@wsse.krakow.pl
http://www.wsse.krakow.pl

Krakowska Izba Turystki

ul. Św. Anny 9

31 – 008 Kraków

tel. 12 429 44 50

http://www.kit.krakow.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 860 70 86

http://www.giodo.gov.pl/168/j/pl