Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej | Urząd

Strona główna