Adam Gracz | Urząd

Strona główna
Adam Gracz

Adam Gracz

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (członek)
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej (członek)
Komisja Statutowa (członek)

Kontakt

e-mail

Życiorys

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Obecnie pracuję na stanowisku konstruktora, w firmie Kołton.
Członek Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego.

Oświadczenia majątkowe