Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 21.01.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
21.01.2020

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 08:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala obrad nr 1.17.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  3. Zapoznanie się i rozpatrzenie petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.

  4. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Paweł Waksmundzki