Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 22.11.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
22.11.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2019r.
 3. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2020 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 6. Przedstawienie projektu obchodów 30 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce
  w 2020 roku.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu

Krzysztof  Kuranda