Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 6.09.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
6.09.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji, które odbędzie się
w dniu  6  września 2019 roku o godz. 9:30  w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zapoznanie się i rozpatrzenie petycji z dnia 31 lipca 2019 roku i uzupełnieniem z dnia  21 sierpnia 2019 roku.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Paweł Waksmundzki